Resorts Regulations

Beautiful one day, perfect the next.

Visitors are requested to abide by these regulations which are designed to enhance your visit through safe and knowledgeable behaviour

 • Please drive slowly – there are animals roaming around the Resort.  The speed limit is 15km/h
 • It is strictly prohibited to feed any of the animals on the resort
 • It is prohibited to pick any plant disturb or kill any animal or remove or disfigure any materials on the resort
 • No animal (pets) permitted on the resort
 • No  firearm, bow & arrow, catapult, airgun or any other weapon may be introduced or used on the Resort
 • Do not discard or leave a burning or smouldering object at any place on the Resort  Fires are only permitted in designated places
 • Appreciate the beauty of the surroundings.  Keep it free of litter, refuse or harmful objects or liquids and noice so that others may also appreciate it. – Don’t do anything which is likely to be a nuisance or hinderance to, or interfere with the public
 • Strictly adhere to the gate times – no person shall remain or be on the Resort other than during the designated times.
 • The Resort may only be entered at disignated entrances in the appropriate manner AND be in possession of a valid admission ticket
 • NO ONE are ALLOWED TO USE OR PLAY ON ANY OF THE OBSTACLES ON THE PREMISES.

DAY VISITORS GATE TIMES: 07:00 – 19:00

Oord Regulasies

Besoekers word versoek om hierdie regulasies te gehoorsaam wat ontwerp is om u besoek ‘n veilige en ‘n genotvolle een te maak

 • Bestuur stadig – wild loop vry rond op die oord.  Spoed beperking is 20km/h
 • Dit is verbode om enige dier in die  Oord te voer
 • Dit is onwettig om enige plant te pluk, of enige dier dood te maak, te versteur, te verwyder of materiaal te skend wat in die Oord voorkom
 • Geen dier  ingesluit  troeteldier  mag in die Oord ingebring word nie
 • Geen Vuurwapen, boog, kettie, windbuks of enige ander wapen mag in die Oord ingebring of gebruik word nie
 • Moet nie enige brandende of smeulende voorwerpe in die Oord agter laat nie.  Die maak van vure word slegs op aangeduide plekke toegelaat
 • Waardeer die skoonheid van die omgewing. Hou dit vry van enige afval, rommel of skadelike vloeistowwe, sowel as onnodige geraas.  Moenie enige iets doen wat ‘n steurnis vir die publiek kan wees nie.
 • Hou streng by hektye – geen persoon sal in die Oord toegelaat word anders as in aangeduide tye nie

DAG BESOEKERS HEKTYE: 07:00 – 19:00

Melao Ya Serapa

Baeti Ba kupuwa ho  ikamahanya le melao ena e etseditsweng bakeng sa tiisetso ya polokeho ya bona nakong ya ketelo ya bona

 • Kganna butle – o ka kgona ho bona diphoofolo, Tekanyo ya lebelo ke 20km/h
 • Ho thibetswe/ke phoso ho fepa phoofolo efe kapa efe ka serapeng sa diphoofolo.  Ke tlolo ya moloa ho nka/ho kgaola semela – ho hong le hong hwa tlhaho
 • Sitisa kapa ho bolaya phoofolo efe kapa efe
 • Ho hlahiswa ha semela kapa phoofolo (tsa hae) ka serapeng sa diphoofolo ha howa dumellwa
 • Dithunya, diqhale marumo, keti, dithunya – tsa – moya kapa sebetsa sefe kapa ha ho sedumeletsweng ka serapeng sa diphoofolo
 • Setlohele eng kapa eng entse e tuka – sebakeng sefe kapa sefe ka serpeng sa diphoofolo.  Mollo o dumelletswe fela dibakeng tse tshwauweng
 • Ananela botle boo potapotileng.  Bo boleke ntle le tshilafatso se dumelle eng kapa eng e kotsi le ha ele ho mokedikedi kapa lerata hore le babang ba kgone ho bo ananela.  Se etse engkapa eng e ka kgopisang kapa ho qholotsa kapa ho kena – kenana le ba bang (setjhaba).  Ikamahanya ka hohle-hohle le dinako tsa heke
 • Ha ho Mang kapa mang ya lebeletsweng hoba ka hare ho serapa sa diphoofolo ka morao ho dinako tse beilweng.
 • Kena serapeng sa diphoofolo le dibakeng tse tswauweng, ka tsela e amoheleyang.  Mme ona le setlankana sa tumello
 • Ha ho motho ea lumelloang ho sebelisa kapa ho bapala litsitiso tsa mohaho oma.

DINAKO TSA HEKE: 07:00 – 19:00

Roelof Hendrik Stoltz

Owner / Managing Director